QuickTime - Brugerhåndbog

background image

Brugerhåndbog

Indeholder instruktioner
i brugen af QuickTime Pro

Til Mac OS X version 10.3.9 og
nyere versioner og Windows XP

background image

K

Apple Inc.

©

2007 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne håndbog eller dele heraf må ikke kopieres uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Apple. Betingelserne
for brug af softwaren fremgår af den medfølgende
licensaftale til software.

Apple-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc. og
registreret i USA og andre lande. Brugen af Apple-logoet
på tastaturet til kommercielle formål uden skriftlig till-
adelse fra Apple Computer kan krænke varemærke-
rettighederne samt være konkurrenceforvridende og i
strid med dansk lovgivning.

Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på
udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for
evt. oversættelses- eller trykfejl.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, Apple-logoet, AppleScript, Final Cut Pro, FireWire,
iMovie, iPod, iTunes, Mac, Mac OS, Macintosh,
QuickDraw og QuickTime er varemærker tilhørende
Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Finder og
Tiger er varemærker tilhørende Apple Inc. Apple Store er
et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i
USA og andre lande. .Mac er et servicemærke tilhørende
Apple Inc.

Intel, Intel Core og Xeon er varemærker tilhørende Intel
Corp. i USA og andre lande.

PowerPC

er et varemærke tilhørende International

Business Machines Corporation og benyttes i henhold til
en licensaftale.

Alle andre firma- og produktnavne er varemærker
tilhørende deres respektive ejere. Omtale af tredje-
parters produkter har kun oplysende karakter og skal
ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke
noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed.

Fremstillet i henhold til en licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby,” “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol er vare-
mærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortroligt, ikke
offentliggjort materiale, © 1992–1997 Dolby
Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Udgivet samtidig i USA og Canada.
DK019-0974 / 11-06-2007

background image

3

3