QuickTime - Ændre filmvinduets størrelse ved afspilning

background image

Ændre filmvinduets størrelse ved afspilning

Der er flere muligheder for at ændre filmvinduets størrelse ved afspilning i QuickTime
Player.

Hvis du vil ændre filmvinduets størrelse ved afspilning, skal du vælge Oversigt >
[en størrelse], eller trække størrelsesmærket i nederste højre hjørne af vinduet. Du kan
strække filmvinduet i alle retninger, hvis du holder Skift nede, mens du trækker. Hvis du
holder Skiftetasten nede, mens du trækker, bevares forholdet mellem filmens højde og
bredde ikke.

Tryk på Kommando-1 (i Windows skal du trykke på Alt-1) for at vende tilbage til filmens
standardstørrelse og -forhold.

Du kan også se film på fuld skærm, og der er flere valgmuligheder til størrelsen under
afspilning på fuld skærm. Se “Vise film på fuld skærm” på side 19.