QuickTime - Justere lyd- og videoindstillinger

background image

Justere lyd- og videoindstillinger

I alle QuickTime-film med et lydspor kan du justere højre/venstre balance samt
lydstyrke-, bas- og diskantniveauer. Du kan i alle film justere indstillinger til afspilning,
f.eks. hastighed og afspilningshastighed (jog-shuttle).

Du indstiller lyd- og videokontrolenheder på følgende måde:

1

Vælg Vindue > Vis A/V-kontrolenheder.

2

Træk et mærke for at justere indstillingen.

Du finder andre indstillinger til afspilning (f.eks. til afspilning af flere film på en gang
eller til afspilning af en film, mens du bruger et andet program) i QuickTime Player-
indstillinger. Du åbner QuickTime Player-indstillinger (i Mac OS X) ved at vælge
QuickTime Player > Indstillinger.I Windows skal du vælge Rediger > Indstillinger >
Player-indstillinger. Du kan få flere oplysninger i “Ændre indstillinger til afspilning.”