QuickTime - Ændre billedstørrelse

background image

Ændre billedstørrelse

Med QuickTime Pro kan du ændre størrelsen af en films videobillede. Hvis filmen f.eks.
skal vises på en lille skærm (f.eks. en mobil enhed), kan du ændre størrelsen på filmens
videobillede, så det passer til modtagerenheden. Du kan eksperimentere med at gøre
billedstørrelsen mindre til en given datahastighed for at opnå bedre kodningsresultater.

Du ændrer størrelsen på en films videobillede på følgende måde:

1

Vælg Arkiv/Filer > Eksporter.

2

Vælg et filformat på lokalmenuen Eksporter.

3

Klik på Valg.

4

I videoområdet i dialogen Filmindstillinger skal du klikke på Størrelse og vælge en
mulighed.

 Brug aktuel størrelse: Med denne mulighed (standardværdien) bevarer den

eksporterede film den samme billedstørrelse som den originale kildefilm.

 Brug speciel størrelse: Når du vælger denne mulighed, kan du angive (i punkter)

en højde og bredde til den eksporterede films billedstørrelse. Du opnår de bedste
resultater ved at vælge mål, der er mindre end kildefilmen, og bevare det samme
højde-/breddeforhold som i kilden (så objekter ikke virker forvrængede).

background image

46

Kapitel 4

Eksportere arkiver/filer med QuickTime Pro