QuickTime - Om arkivering af film

background image

Om arkivering af film

Med QuickTime Pro kan du oprette og redigere film og derefter arkivere/gemme
dem. Når du vælger Arkiv/Filer > Arkiver/Gem som, kan du arkivere/gemme filmen i
et af følgende formater:
 En “komplet film” indeholder alle de data (video, lyd osv.), der bruges til filmen, i et

enkelt arkiv/en enkelt fil.

 En film med henvisninger indeholder henvisninger til andre film (eller dele af film)

opbevaret andre steder, f.eks. forskellige mapper på din harddisk eller endda på en
webserver. Der oprettes henvisninger til andre film, når du f.eks. kopierer og
indsætter en del af en film fra en film til en anden.

Hvis du er bekymret for mængden af ledig plads på din harddisk og er sikker på, at
dine kildefilm ikke flyttes, kan du gemme/arkivere din film som en film med
henvisninger. De medier, du kopierer og indsætter, opbevares som en pladsbe-
sparende reference til de medier i stedet for at blive opbevaret inden i den nye film.

Når du afspiller en film med henvisninger, følger QuickTime henvisningerne for at få
adgang til at afspille de andre film (eller dele af film). Du kan finde ud af, om en film
indeholder henvisninger til andre data ved at vælge Vindue > Vis filmens kende-
tegn, vælge filmen øverst i vinduet og klikke på Ressourcer. Hvis det arkiv/den fil,
der indeholder filmen, vises på listen, indeholder filmen henvisninger og er ikke
komplet. I Mac OS X kan du Kommando-klikke på symbolet for at se navnet på og
placeringen af filmen.

Udtrykket “film med henvisninger” bruges også til de arkiver/filer, som du opretter
til intelligent levering af streams i forskellige størrelser til forskellige brugere
afhængigt af deres forbindelseshastighed. Se “Oprette film med henvisninger til
optimering af afspilning via Internet” på side 48.

background image

Kapitel 2

Introduktion til QuickTime Pro

27