QuickTime - Ændre et spors gennemsigtighed

background image

Ændre et spors gennemsigtighed

Med QuickTime Pro kan du oprette et spor, der er delvist gennemsigtigt. Denne teknik
er f.eks. nyttig, hvis du vil anbringe et logo oven på en film.

Du ændrer et spors gennemsigtighed på følgende måde:

1

Føj sporet til filmen. Se “Udskille, tilføje og flytte spor” på side 32.

2

Vælg Vindue > Vis filmens kendetegn.

3

Vælg sporet, og klik på Visuelle indstillinger.

4

Vælg Sammensætning på lokalmenuen Gennemsigtighed, og træk mærket “Niveau for
gennemsigtighed”.