QuickTime - Ændre type af kontrolenhed til film

background image

Ændre type af kontrolenhed til film

Med QuickTime Pro kan du vælge, hvilken betjeningstype der skal findes i vinduet
QuickTime Player. Til en QTVR-film kan du f.eks. gemme filmen med en af
betjeningstyperne til QTVR-film.

Du vælger type af kontrolenhed til en film på følgende måde:

1

Vælg Vindue > Vis filmens kendetegn.

2

Vælg Film, og klik på Præsentation.

3

Vælg en mulighed på lokalmenuen Type af kontrolenhed til film.

4

Arkiver/gem filmen.

background image

4

42

4