QuickTime - Indsætte grafik og tekst i en film

background image

Indsætte grafik og tekst i en film

Med QuickTime Pro kan du indsætte grafik og tekst i en QuickTime-film.

Hvis indsat grafik er større end filmen, ændrer QuickTime Pro størrelse på filmen, så den
passer til grafikkens mål. Du opnår de bedste resultater, hvis du ændrer størrelse på
grafikken (i et grafikprogram), så den svarer til filmens størrelse, før du indsætter den.
Du kan eksportere et enkelt billede fra filmen og bruge det til at anbringe tekst korrekt.
Se “Oprette et stillbillede fra en film” på side 28.

Du finder målene på en film ved at vælge Vindue > Vis filmens kendetegn, vælge
videosporet og klikke på Visuelle indstillinger.

Du tilføjer grafik eller tekst på følgende måde:

1

Kopier tekst eller grafik til Udklipsholder.

2

I QuickTime Player skal du flytte afspilningsmærket til det punkt, hvor det kopierede
emne skal vises.

3

Vælg Rediger > Sæt ind.

På denne måde indsættes grafikken i filmen på placeringen i sit eget billede. Hvis du vil
indsætte grafikken i billedet på placeringen, skal du vælge Rediger > ”Føj til film”.

Du viser den samme grafik på flere billeder ved at vælge den del af filmen, du vil føje
den til, og vælge Rediger > “Føj til det valgte og skaler”. Du kan også bruge denne
teknik til at føje et firmalogo til hele filmen. Se også “Ændre et spors gennemsigtighed”
på side 39.