QuickTime - Elokuvan osan valitseminen ja toistaminen

background image

Elokuvan osan valitseminen ja toistaminen

Kun haluat suorittaa muokkaustoimintoja, kuten kopiointi ja poisto, sinun on
useimmissa tapauksissa ensin valittava haluamasi elokuvan osa. (Jos et valitse
mitään, muokkauskomennot vaikuttavat nykyiseen kehykseen.)

Elokuvan osa valitaan alku- ja loppuvalintamerkkien avulla. Kahden merkin väliin jäävä
tumma alue näyttää valitun osan. Kun haluat hienosäätää valintaa, valitse merkki ja
siirrä sitä nuolinäppäinten avulla. Voit asettaa valinnan alku- ja loppukohdan siirtämällä
toistopaikkaa ja painamalla I (In) tai O (Out) myös elokuvan toiston aikana.

Toista valinta valitsemalla Sisältö > Toista vain valinta (niin, että valintamerkki näkyy) ja
osoittamalla sitten Toista. Kun haluat toistaa koko elokuvan, valitse uudelleen Sisältö >
Toista vain valinta (niin, että valintamerkki häviää).

QuickTime Pron avulla voit tallentaa elokuvan (valitse Arkisto > Tallenna) niin, että
seuraavan kerran, kun se avataan, vain valitsemasi osat toistetaan.

Vinkki: Jos haluat siirtää alku- ja
loppumerkin eri paikkaan, vedä
toistopaikka haluamaasi kohtaan
(tai käytä nuolinäppäimiä) ja aseta
alkumerkki painamalla I tai
loppumerkki painamalla O.

Alku- ja loppumerkit,

jotka näyttävät elokuvan

valitun kohdan

Toistopaikka

background image

Luku 3

Editoiminen ja luominen QuickTime Pron avulla

31

Huomaa: Oletusarvoisesti valintamerkit näkyvät vain, kun jotain on valittuna, joten on
helppo määrittää, onko kehys valittu vai ei. Ota vaihtoehto pois käytöstä niin, että
valintamerkit näkyvät myös silloin, kun mitään ei ole valittuna, valitsemalla QuickTime
Playerin asetuksissa Kätke valintamerkit, jos ei valintaa.