QuickTime - Ä

background image

Ä

äänen ja videon pakkaaminen 42–53
äänen ja videon tallentaminen 25
äänen toistaminen 19
äänenvoimakkuus 11, 34

säätäminen toiston aikana 12
ääniraidan äänenvoimakkuuden muuttaminen 34

ääni

ääniraidan lisääminen 33

äänisäätimet 18, 34