QuickTime - I

background image

I

internet

elokuvien jakaminen internetin avulla 29
elokuvien tallentaminen internetistä 27
elokuvien valmisteleminen internet-lähetystä
varten 46–48
yhteysnopeus 14

itsenäiset elokuvat 26