QuickTime - T

background image

T

taajuuskorjain 11, 19
Tallenna elokuvat levyvälimuistiin -valintaneliö 13
Tasojen säätäminen 34
Tekninen tuki 10
teksti

etsiminen 22
kirjasintyylien määritteleminen 36
tekstin sijoittaminen elokuvan päälle 36
tekstiraidan lisääminen 35

tekstitykset 22
tiedostojen avaaminen 9, 11
tiedostojen avaaminen automaattisesti 18
tiedostojen muuntaminen QuickTime-muotoon 28
tiedostojen tuominen 9
tiedostomuodot 9
Tietoja Heti päällä -lähetyksistä 14
toistoasetukset 13, 18, 41
toistopaikka 11
tunnistekuvat 41
Tyhjennä hakuvälimuisti -valinta 13