QuickTime - QuickTime Playerin automatisointi Windowsissa

background image

QuickTime Playerin automatisointi Windowsissa

Windowsissa voit automatisoida QuickTime Playerin toimintoja JavaScriptin, Visual
Basicin tai jonkin muun Active Scriptingin avulla. Mac OS X:n AppleScriptin avulla voit
hallita elokuvan toistoa, muuntaa elokuvia muodosta toiseen, säätää elokuvan ja raidan
ominaisuuksia ja paljon muuta.

Käytössä on kolme QuickTime Player -kohdetta:
 QuickTimePlayerApp

Ohjelmakohde. Tämä kohde sisältää Player-ominaisuuden, joka palauttaa kokoelman
QuickTime Player -ikkunoita. Ohjelma suljetaan Lopeta-toiminnolla.

 QuickTimePlayers

Tämän kohteen avulla luetteloidaan Player-ikkunat. Voit poistaa ja luoda QuickTime
Player -ikkunoita Remove- ja Add-toiminnoilla.

 QuickTimePlayer

Tässä kohteessa on elokuvien avaamiseen, ikkunan sijainnin ja ulkonäön hallintaan
sekä valikoiden käyttöön liittyviä ominaisuuksia ja menetelmiä. Ominaisuus QTControl
palauttaa ikkunan ActiveX-kontrollin, joka sisältää elokuvan:

Lisätietoja QuickTime Playerista tai QuickTime Controlista saat Apple QuickTime Player
Library 1.0:n
tai Apple QuickTime Control 2.0:n käyttöliittymistä COM-kohdeselaimessa.

background image

57

S

a

n

ast

o

Sanasto

AIFF (Audio Interchange File Format) Webissä yleisesti käytetty äänitiedostomuoto.

bittikartta Esitetään pikseleinä.

BMP Still-kuvien bittikarttagrafiikkamuoto Windows-ympäristössä.

Darwin Streaming Server Tekniikka, jolla lähetetään mediaa internetissä
reaaliaikaisesti. Darwin Streaming Server perustuu samaan koodiin kuin Applen
QuickTime Streaming Server (QTSS) eli se on avoimen lähdekoodin lähetyspalvelin.

GIF (Graphics Interchange Format) Eräs kuvien tiedostomuoto.

Heti päällä -ominaisuus Tekniikka, joka parantaa huomattavasti laajakaistayhteydessä
olevien käyttäjien pääsyä lähetettävään sisältöön.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Eräs still-kuvien vakiopakkausmuoto.

kaistanleveys Verkkoyhteyden tiedonsiirtonopeus, joka mitataan bitteinä tai tavuina
sekunnissa.

kappaleluettelo Luettelo elokuvan kohtien ”sijainnista”. Käyttäjä voi valita kohteen
kappaleluettelosta ja siirtyä sen avulla tiettyyn elokuvan kohtaan.

kehys Yksittäinen elokuvan kuva.

kehystaajuus Sekunnissa esitettyjen kehysten määrä.

koodekki Liittyy ”pakkaamiseen/purkuun”. Koodekki on tiedon pakkaukseen ja
purkamiseen käytetty tekniikka. Koodekki voidaan toteuttaa ohjelmistolla, laitteistolla
tai näiden yhdistelmällä. Koodekit voivat olla ”häviöllisiä” tai ”häviöttömiä” sen mukaan
häviääkö tietoa pakkauksen aikana.

kuvahahmo Kuva, joka määritellään kerran ja animoidaan sitten komennoilla, jotka
muuttavat kuvan sijaintia tai ulkonäköä.

kuvasuhde Kuvan korkeuden ja leveyden suhde.

liikeraita Muita raitoja muokkaava raita.

background image

58

Sanasto

lähetys Videon tai äänidatan lähetys verkossa reaaliajassa paketteina yksittäisten
tiedostojen sijaan.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Musiikkiteollisuuden asettama ohjelmisto-
ja laitteistostandardi, jonka avulla sähköiset soittimet voivat kommunikoida keskenään
ja tietokoneiden kanssa.

MP3 (MPEG-1 layer 3) Eräs musiikin pakkausmuoto.

MPEG-4 QuickTime-tiedostomuotoon perustuva ISO-standardi, joka määrittää
multimedian tiedosto- ja pakkausmuodot.

Nopea aloitus Elokuvan hakemistapa, joka mahdollistaa elokuvan toiston, ennen kuin
se on haettu kokonaan tietokoneelle.

NTSC (National Television System Committee) Pohjois-Amerikan lähetysstandardeista
vastaava organisaatio. Termi NTSC-video viittaa komitean määrittämään videostandardiin,
joka on 29,97 fps, 525 riviä kehystä kohden ja lomitettu.

pakkaaminen Tiedoston koon pienentämisprosessi.

PAL (Phase Alternation by Line) Pohjois-Amerikan ulkopuolella ja monissa
Euroopan maissa käytetty videomuoto. PAL-standardi on 25 fps, 625 riviä kehystä
kohden ja lomitettu.

PICT Mac OS X:n kuvatiedostomuoto, joka ei pakkaa kuvaa ja säilyttää täten saman
laadun kopiosta toiseen.

pikseli Näytöllä näkyvät pisteet, joista teksti ja kuvat muodostuvat. Englanninkielinen
termi (pixel) on yhdistelmä sanoista picture (kuva) ja element (elementti).

plugin Ohjelmisto, joka auttaa web-selainta tulkitsemaan erilaisia mediatiedostoja.

PNG (Portable Network Graphics) Eräs kuvien tiedostomuoto.

protokolla Ryhmä erilaisia stardardeja tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen
verkossa.

QTSS (QuickTime Streaming Server) Tekniikka, jolla lähetetään mediaa internetissä
reaaliaikaisesti.

QuickTime Player Ohjelma, joka avaa ja toistaa QuickTime-elokuvia sekä monen muun
tyyppisiä tiedostoja.

QuickTime Pro QuickTime Playerin kehittyneempi versio, joka sisältää lisäominaisuuksia
etupäässä videon muokkaukseen.

QuickTime VR QuickTime-mediatyyppi, jonka avulla käyttäjät voivat katsella
interaktiivisia ja kolmiulotteisia maisemia ja kohteita.

background image

Sanasto

59

raita Yksittäinen tietotyyppi QuickTime-elokuvassa. Elokuvassa voi olla yksi tai
useampia raitoja.

RGB Lyhenne sanoista red, green ja blue. RGB on tapa esittää näytöllä näkyvät värit.

RTSP (Real-Time Streaming Protocol) Protokolla, jolla hallitaan reaaliaikaisen multi-
mediasisällön lähetystä. Lähetettävä data saattaa sisältää sekä live-lähetyksiä että
tallennettua digitaalivideota.

solmu QuickTime VR:n kohta, jossa kohdetta tai panoraamaa voidaan katsella.

taso Kuvan näyttötapa QuickTime-elokuvassa riippuu sen tasosta – pienemmällä
tasonumerolla merkityt kuvat ovat päällimmäisinä.

TIFF (Tagged Image File Format) Grafiikkamuoto, jota käytetään yleisesti
bittikarttakuvien siirtämiseen ohjelmasta toiseen.

toimintopiste VR-elokuvan interaktiivinen kohta, jonka kautta käyttäjä voi olla
vuorovaikutuksessa elokuvan kanssa hiirtä käyttäen.

tunnistekuva QuickTimessa tunnistekuva on still-kuva (yleensä yksi elokuvan kehys),
jota käytetään elokuvan tunnistamiseen.

vihjeistetty raita Lähetettävässä elokuvassa oleva vihjeistetty raita määrittää
palvelimelle, kuinka elokuvan sisältö lähetetään.

viite-elokuva Tiedosto, joka sisältää yhden tai useamman mediatiedoston sijainnin.
Esimerkiksi web-sivulle viittaava viitetiedosto voi ohjata QuickTime Playerin käyttämään
tiettyyn yhteysnopeuteen koodattua elokuvaversiota.

virtual reality (VR) QuickTime VR:n aikaansaama vaikutelma, jossa käyttäjät voivat
vaikuttaa kohteisiin tai maisemiin.

wav Äänitiedostomuoto Windowsissa.

äänikanava Ääniraidat voivat sisältää yhden tai useamman kanavan äänidataa.
Jokainen kanava vastaa tiettyyn kaiuttimeen ohjattua ääntä. Stereoraidat esimerkiksi
sisältävät kaksi äänikanavaa.

äänikanavan merkki Jokaiselle äänikanavalle voidaan määritellä kohde, jonne sen ääni
tulee ohjata. Stereoraidoissa kanavat ovat yleensä nimeltään Vasen ja Oikea. 5.1 surround
-ääniraidassa kanavat ovat Vasen, Oikea, Keski, Vasen surround, Oikea surround ja LFE
valkokangas (subwoofer).

background image

Hakemist

o

60