QuickTime - Elokuvien avaaminen ja toistaminen QuickTime Playerissa

background image

Elokuvien avaaminen ja toistaminen QuickTime Playerissa

QuickTime Playerin avulla voit toistaa tietokoneen kovalevyllä, CD- tai DVD-levyllä tai
internetissä olevaa materiaalia.

Näin avaat kovalevyllä, CD:llä tai DVD:llä olevan elokuvan:
 Kaksoisosoita Finderissa (tai Windowsin resurssienhallinnassa) tiedostoa tai vedä se

QuickTime Player -ohjelman symbolin päälle.

 Valitse Arkisto > Avaa ja valitse tiedosto.
 Vedä tiedosto QuickTime Player -symbolin päälle Dockissa (vain Mac OS X).

Avaa internetissä oleva elokuva avaamalla QuickTime Player, valitsemalla Arkisto >
Avaa URL ja syöttämällä elokuvatiedoston URL (internet-osoite).

Kun ääni havaitaan,
näet liikettä
taajuuskorjaimessa.

Toistopaikka

Äänenvoimakkuus

Toista/Pysäytä

Selaa eteenpäin, siirry loppuun

Siirry alkuun,

selaa taaksepäin

Muuta ikkunan
kokoa vetämällä.

background image

12

Luku 1

QuickTime Playerin käyttäminen

QuickTime Playerissa on samantapaisia näytöllä näkyviä säätimiä kuin CD- ja DVD-
soittimissa. Säätimien avulla voit toistaa, tauottaa sekä selata QuickTime-elokuvaa
eteen- tai taaksepäin sekä siirtyä elokuvassa alkuun tai loppuun ja säätää QuickTime-
elokuvan äänenvoimakkuutta. Säätimien avulla voit myös siirtyä elokuvassa eteen-
tai taaksepäin.

Voit siirtyä elokuvassa tiettyyn kohtaan vetämällä toistopaikkaa (pieni musta kolmio)
aikajanalla. Kun haluat siirtyä kehys kerrallaan, osoita ensin pientä mustaa kolmiota ja
paina sitten näppäimistön oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

Joissakin elokuvissa on kappaleluettelot, joiden avulla voit siirtyä elokuvassa tiettyyn
kohtaan. Jos elokuvassa on kappaleluettelo, aikajanan ja taajuuskorjaimen väliin tulee
näkyviin ponnahdusvalikko.

Voit muuttaa katselutilan kokoa vetämällä ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa kahvaa.