QuickTime - Useiden elokuvien toistaminen samanaikaisesti

background image

Useiden elokuvien toistaminen samanaikaisesti

Voit pitää useampia QuickTime Player -ikkunoita auki samanaikaisesti.

Näin avaat useamman QuickTime Player -ikkunan:
 Kaksoisosoita toista elokuvatiedostoa.
 Valitse Sisältö > Toista kaikki elokuvat.

background image

Luku 1

QuickTime Playerin käyttäminen

21

Kun avoinna on useampi QuickTime Player -ikkuna, ääni toistetaan oletusarvoisesti vain
aktiivisessa (etummaisessa) QuickTime Player -ikkunassa. Lisätietoja tämän asetuksen
muuttamisesta on kappaleessa “Toistoasetusten muuttaminen” sivulla 18.