QuickTime - Tietoja elokuvien tallentamisesta

background image

Tietoja elokuvien tallentamisesta

QuickTime Pron avulla voit luoda ja muokata elokuvia ja tallentaa ne. Valitsemalla
Arkisto > Tallenna nimellä voit tallentaa elokuvan seuraavissa muodoissa:
 Itsenäisessä elokuvassa kaikki elokuvan luomiseen käytetyt tiedot (video, ääni, jne.)

löytyvät yhdestä tiedostosta.

 Viite-elokuvassa on viitteitä muualle (esimerkiksi kovalevyn eri kansioihin tai

jopa web-palvelimelle) tallennettuihin elokuviin (tai elokuvien osiin). Viitteet
toisiin elokuviin luodaan esimerkiksi silloin, kun kopioit ja sijoitat osan elokuvasta
toiseen elokuvaan.

Jos olet huolissasi kovalevysi vapaasta tilasta ja olet varma siitä, että lähde-elokuvia
ei siirretä muualle, voit tallentaa elokuvasi viite-elokuvana. Tällöin kopioimasi ja
sijoittamasi materiaali tallennetaan tilaasäästävänä viitteenä eikä kokonaan uutena
elokuvatiedostona.

Kun toistat viite-elokuvaa, QuickTime seuraa viitteitä muihin elokuviin (tai elokuvan
osiin) ja toistaa ne. Jos haluat tietää, sisältääkö elokuva viitteitä muihin tietoihin,
valitse Ikkuna > Näytä elokuvan ominaisuudet, valitse ikkunan yläosassa oleva
elokuva ja osoita Resurssit. Jos elokuvan sisältämä tiedosto ei tule näkyviin
luettelossa, elokuva sisältää viitteitä eikä ole itsenäinen. Avaa elokuvan sisältävän
tiedoston nimi ja sijainti näytölle komento-osoittamalla symbolia Mac OS X:ssä.

Viite-elokuviksi kutsutaan myös sellaisia tiedostoja, jotka voit luoda erikokoisten
lähetysten toimittamiseksi eri käyttäjille yhteysnopeuksien mukaan. Lisätietoja on
kappaleessa “Web-toiston optimointi viite-elokuvien avulla” sivulla 48.

background image

Luku 2

QuickTime Pron käyttöönotto

27