QuickTime - Elokuvien lataaminen RAM-muistiin toiston parantamiseksi

background image

Elokuvien lataaminen RAM-muistiin toiston parantamiseksi

QuickTimessa on kaksi (RAM-)muistiasetusta, joilla voidaan parantaa toiston laatua.
Esilataus tallentaa koko elokuvan muistiin ennen toistamista. Välimuisti säilyttää
elokuvatiedot muistissa toistamisen jälkeen. Tämä toiminto soveltuu pienien
tiedostojen jatkuvaan toistoon.

QuickTime Pron avulla voit säätää QuickTime-elokuvaraidan muistiasetuksia.

Raidan muistiasetusten säätäminen:

1

Valitse Ikkuna > Näytä elokuvan ominaisuudet.

2

Valitse raita, jota haluat säätää, ja osoita Muut asetukset.

3

Tallenna raita muistiin valitsemalla Esilataa raita.

4

Säilytä raidan tiedot muistissa valitsemalla Välimuisti.

Käytä näitä asetuksia vain kun kyseessä on hyvin pieniä tietomääriä sisältäviä raitoja:
liian suuren tietomäärän tallentaminen muistiin voi aiheuttaa suorituskyvyn heikkene-
mistä, järjestelmävirheitä tai odottamattomia tuloksia.