QuickTime - Sisältö

background image

Sisältö

Johdanto

6

Tervetuloa QuickTimeen

6

Mikä on QuickTime?

6

Mikä on QuickTime Pro?

7

Mitä uutta on QuickTime 7:ssä?

7

Uutta QuickTime Playerissa

8

Uutta QuickTime Prossa

9

Järjestelmävaatimukset

9

Tiedostot, joita QuickTime tukee

10

Uusien QuickTime-versioiden tarkistaminen

10

Näytöllä näkyvien ohjeiden käyttäminen

10

Mistä saa lisätietoja

Luku 1

11

QuickTime Playerin käyttäminen

11

Tiedostojen avaaminen ja toistaminen

11

Elokuvien avaaminen ja toistaminen QuickTime Playerissa

12

Tiedostojen avaaminen ja toistaminen web-selaimessa

15

QTVR (QuickTime Virtual Reality) -elokuvien katseleminen

16

Still-kuvien katseleminen

16

MIDI-tiedostojen toistaminen

17

Viimeksi käytettyjen tiedostojen avaaminen

17

Elokuvien etsiminen nopeasti QuickTime-suosikkien avulla

17

Kopiosuojattujen elokuvien toistaminen

18

Tiedoston tietojen näyttäminen

18

Toiston ohjaaminen

18

Ääni- ja videoasetusten säätäminen

18

Toistoasetusten muuttaminen

19

Elokuvien katseleminen koko näytöllä

20

Elokuvan toistokoon muuttaminen

20

Elokuvan silmukointi

20

Useiden elokuvien toistaminen samanaikaisesti

21

Kehysnumeroiden ja aikakoodien käyttö

21

Elokuvan käsittely kehysnumeron tai aikakoodin mukaan

22

Tekstin etsiminen tekstiraidasta

background image

4

Sisältö

22

QuickTime-asetusten muuttamisen estäminen

22

Flash-sisältöä sisältävien elokuvien katselu

Luku 2

23

QuickTime Pron käyttöönotto

23

QuickTime Pron hankkiminen

23

Kehittyneiden toistovalintojen käyttäminen

23

Elokuvan toistaminen toisella näytöllä

24

Elokuvan näyttäminen kuvaesityksenä

24

Elokuvan ympärillä olevan värin muuttaminen

25

Elokuvien lataaminen RAM-muistiin toiston parantamiseksi

25

Elokuvien ja muun median luominen

25

Videon ja äänen tallentaminen

26

Tietoja elokuvien tallentamisesta

27

Elokuvien tallentaminen internetistä

27

Kuvaesityksen tai animaation luominen still-kuvista

28

Still-kuvan luominen elokuvasta

28

Tiedostojen muuntaminen QuickTime-elokuviksi

29

Elokuvien jakaminen sähköpostin tai webin kautta

Luku 3

30

Editoiminen ja luominen QuickTime Pron avulla

30

Yksinkertainen editointi

30

Elokuvan osan valitseminen ja toistaminen

31

Elokuvan osan leikkaus, kopiointi tai poistaminen

31

Kahden QuickTime-elokuvan yhdistäminen yhdeksi

32

Työskenteleminen raitojen kanssa

32

Raitojen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

32

Raitojen poimiminen, lisääminen ja siirtäminen

33

Ääniraitojen kanssa työskenteleminen

34

Usean elokuvan esittäminen samassa ikkunassa

35

Grafiikan ja tekstin sijoittaminen elokuvaan

35

Tekstiraitojen kanssa työskenteleminen

37

Yksittäisten raitojen kielen määritteleminen

38

Elokuvan ominaisuuksien muuttaminen

38

Selitteiden lisääminen elokuvaan

38

Elokuvan koon muuttaminen, kääntäminen ja pyörittäminen

39

Elokuvan muodon muuttaminenvideomaskin avulla

39

Raidan läpinäkyvyyden muuttaminen

39

Elokuvan kappaleluettelon luominen

41

Elokuvan tunnistekuvan asettaminen

41

Elokuvan tallentaminen tietyillä toistoasetuksilla

41

Elokuvaohjaimen tyypin muuttaminen

background image

Sisältö

5

Luku 4

42

Tiedostojen vieminen QuickTime Prolla

42

Tietoja videon ja äänen pakkauksesta

43

Tiedostojen vieminen käyttämällä esiasetuksia

43

Vientiasetusten muokkaaminen

43

Videon vientiasetusten muokkaaminen

45

Erikoistehosteiden ja suotimien lisääminen QuickTime-elokuvaan

45

Kuvan (kehyksen) koon muuttaminen

46

Äänen vientiasetusten muokkaaminen

46

Elokuvien valmisteleminen internet-lähetystä varten

47

Elokuvan valmisteleminen Nopeaan aloitukseen

47

Elokuvan valmisteleminen reaaliaikaista lähetystä varten

48

Web-toiston optimointi viite-elokuvien avulla

48

MPEG-4-tiedostojen vieminen

49

MPEG-4-videon vientiasetukset

49

MPEG-4-äänen vientiasetukset

50

MPEG-4-lähetyksen vientiasetukset

50

3G-tiedostojen vieminen

51

3G-tiedostomuodon vientiasetukset

51

3G-videon vientiasetukset

52

3G-äänen vientiasetukset

53

3G-tekstiasetukset

53

3G-lähetysasetukset

53

3G-lisäasetukset

Liite

54

Oikoteitä ja vihjeitä

54

QuickTime Playerin näppäinoikotiet

55

QuickTime Pron näppäinoikotiet

55

QuickTime Playerin automatisointi AppleScriptin avulla

56

QuickTime Playerin automatisointi Windowsissa

Sanasto

57

Hakemisto

60

background image

Johdan

to

6