QuickTime - Elokuvan valmisteleminen Nopeaan aloitukseen

background image

Elokuvan valmisteleminen Nopeaan aloitukseen

QuickTime Pron avulla elokuva voidaan asettaa alkamaan ennen kuin se on latautunut
kokonaan web-palvelimelta käyttäjän kovalevylle. Tällaista elokuvaa kutsutaan ”nopeasti
alkavaksi” elokuvaksi.

Aseta Nopea aloitus juuri ennen kuin jaat elokuvan. Muiden muutosten takeminen
ja tallentaminen saattaa kumota Nopea aloitus -asetuksen.

Jos elokuva on jo halutussa muodossa, voit asettaa sen alkamaan nopeasti
valitsemalla Arkisto > Tallenna nimellä ja sitten ”Tallenna itsenäinen elokuva”.
Jos elokuva ei ole halutussa muodossa, se on muutettava oikeaan muotoon
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Elokuvan muuntaminen ja Nopean aloituksen asettaminen:

1

Valitse QuickTime Playerissa Arkisto > Vie.

2

Valitse Kirjoita-ponnahdusvalikosta ”Elokuva - QuickTime Movie”.

3

Osoita Valinnat ja valitse web-lähetykseen sopivat video- ja ääniasetukset.

Lisätietoja on kappaleissa “Videon vientiasetusten muokkaaminen” sivulla 43, “Äänen
vientiasetusten muokkaaminen” sivulla 46, ja oppitunneissa osoitteessa
www.apple.com/fi/quicktime/tools_tips/tutorials/.

4

Varmista, että Valmistele internet-käyttöön -valintaneliö on valittuna ja Nopea aloitus
näkyy ponnahdusvalikossa.