QuickTime - Äänen vientiasetusten muokkaaminen

background image

Äänen vientiasetusten muokkaaminen

Näin voit muokata ääniasetuksia vientiä varten:

1

Valitse Arkisto > Vie.

2

Valitse Kirjoita-ponnahdusvalikosta ”Elokuva - QuickTime Movie”.

3

Osoita Vaihtoehdot/Valinnat-painiketta.

4

Osoita Elokuvan asetukset -valintataulun Ääni-osiossa Asetukset ja valitse sitten
vaihtoehdot:

 Muoto: Valitse pakkaaja (koodekki), jota haluat käyttää äänen pakkaamiseen.

Yleiseen käyttöön ja musiikin lähettämiseen internetin kautta suositellaan
MPEG-4-ääntä (AAC).

 Kanavat: Valitse mono (1 kanava) tai stereo (2 kanavaa).
 Taajuus: Digitoitu ääni muodostuu ääninäytteistä. Äänen laatu on sitä parempi,

mitä enemmän ääninäytteitä on sekunnissa. Musiikki vaatii suuremman näytteen-
ottotaajuuden kuin puheääni, sillä musiikki käyttää suurempaa taajuusaluetta.
Ääni-CD:t käyttävät 44,1 kHz näytteenottotaajuutta.

 Mallinnuksen asetukset: Valitse käytettävä signaalin prosessointilaatu. Paremmat

laatuasetukset pidentävät prosessointia.

 Muut valinnat: Mahdollisia lisätietoja valitsemastasi koodekista saat osoittamalla

Valinnat-painiketta (jos käytössä).