QuickTime - Videon vientiasetusten muokkaaminen

background image

Videon vientiasetusten muokkaaminen

Näin voit muokata videoasetuksia vientiä varten:

1

Valitse Arkisto > Vie.

2

Valitse Vie-ponnahdusvalikosta tiedostomuoto. Valitse alla mainituista vaihtoehdoista
”Elokuva - QuickTime-elokuva”.

3

Osoita Vaihtoehdot/Valinnat-painiketta.

background image

44

Luku 4

Tiedostojen vieminen QuickTime Prolla

4

Osoita Elokuvan asetukset -valintataulun Video-osiossa Asetukset ja valitse sitten
vaihtoehdot:

 Pakkaustyyppi: Valitse videopakkaaja (koodekki), jota haluat käyttää videon

pakkaamiseen. Paras laatu pienimmällä datanopeudella (tai pienimmällä
tiedostokoolla) saadaan valitsemalla H.264.

 Datanopeus (bittinopeus): Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä suurempi

datanopeus, sitä parempi kuvanlaatu ja sitä suurempi tiedostokoko. Useimmissa
tapauksissa datanopeus kannattaa asettaa elokuvan katselutavan mukaan. Jos haluat
esimerkiksi käyttää lähetyksessä internet-valintayhteyksiä, datanopeus on rajoitettava
45 kilobittiin sekunnissa, jotta verkkoliikenteelle jää tarpeeksi tilaa. Jos tiedosto
haetaan toistoa varten, datanopeus voi olla suurempi (56K modeemikäyttäjän on
kuitenkin odotettava pitempään ennen kuin toisto alkaa). Myös muut määrittelemäsi
pakkausasetukset (esimerkiksi kehystaajuus) vaikuttavat elokuvan datanopeuteen.
Jos haluat pakkaajan valitsevan sopivan datanopeuden, valitse Automaattinen.

 Optimointi: Valitse aiottu toimitustapa Optimointi-ponnahdusvalikosta. Tämä

asetus kertoo koodekille, kuinka paljon datanopeus voi poiketa valitsemastasi
datanopeudesta. Vaihtoehto on käytettävissä vain pakkaajille, jotka voivat käyttää
rajoituksia, kuten H.264.

 Avainkehyksen asetukset: Monet pakkaajat käyttävät liikkuvan kuvan pakkaamiseen

”kehyserottelua”. Kehyserottelu on prosessi, jossa määritellään, mitkä tiedot ovat
muuttuneet aloituskehyksestä (jota kutsutaan ”avainkehykseksi”) seuraaviin kehyksiin.
Avainkehys sisältää kaiken kuvaan tarvittavan tiedon. Seuraavat kehykset sisältävät
vain muuttuneet tiedot.

Avainkehysten esiintymistiheys voidaan määritellä käytetystä pakkaajasta riippuen.
Jos avainkehyksiä ei ole riittävästi, useimmat kehykset generoidaan toisista kehyksistä,
ja elokuvan laatu saattaa kärsiä. Avainkehykset kasvattavat kuitenkin elokuvan kokoa
ja edellyttävät suurempaa datanopeutta. Tiettyjä pakkaajia käytettäessä ylimääräinen
avainkehys lisätään automaattisesti, jos kuva on muuttunut liikaa edelliseen kehyk-
seen verrattuna. Hyvä nyrkkisääntö on yleensä käyttää yhtä avainkehystä viiden
sekunnin välein (kerro kehykset sekunnissa viidellä). Kun luot tiedoston RTSP-lähe-
tystä varten ja olet huolissasi lähetysverkon luotettavuudesta (esimerkiksi julkinen
internet), haluat ehkä lisätä avainkehysten tiheyden sekunnin tai kahden sekunnin
väliseksi. Jos haluat pakkaajan valitsevan avainkehysten välin, valitse Automaattinen.

 Kehystaajuus: Kehystaajuus (kehystä sekunnissa) kertoo sekunnissa esitettyjen

yksittäisten kuvien lukumäärän. Vakiovideon (NTSC) kehystaajuus on 29,97 kehystä
sekunnissa (fps) ja vakiofilmin kehystaajuus on 24 fps. Eurooppalainen standardi (PAL)
on 25 fps. QuickTime-elokuvat luodaan joskus pienemmällä kehystaajuudella, jolloin
vähennetään kaistanleveyteen ja prosessoriin liittyviä vaatimuksia.

background image

Luku 4

Tiedostojen vieminen QuickTime Prolla

45

Elokuvissa, joiden kehystaajuus on suuri, liike näkyy paremmin, mutta tiedostokoko
on suurempi. Jos valitset elokuvan nykyistä kehystaajuutta pienemmän kehystaajuu-
den, kehyksiä poistetaan. Jos valitset elokuvan nykyistä kehystaajuutta suuremman
luvun, olemassa olevia kehyksiä monistetaan (ei suositella, sillä tiedoston koko kas-
vaa ilman, että laatu paranee). Valitse kehystaajuudeksi yksinkertainen murto-osa
nykyisestä kehystaajuudesta, kuten 1/2, 1/3 jne. Jos nykyinen kehystaajuus on esi-
merkiksi 30 (29,97), valitse 15 tai 10.

 Muut valinnat: Jotkin pakkaajat tai koodekit sisältävät koodekkikohtaisia

valintoja. Koodekille ominaiset vaihtoehdot tulevat näkyviin, kun olet
valinnut pakkaajan (koodekin).