QuickTime - Gebruikershandleiding

background image

Gebruikershandleiding

Instructies voor het gebruik van QuickTime Pro

Voor Mac OS X versie 10.3.9 of hoger en Windows XP

background image

K

Apple Inc.

©

2007 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze
handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van
Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd. Uw
rechten op de software zijn onderworpen aan de
meegeleverde softwarelicentie.

Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Inc., dat is
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Apple is het niet toegestaan het via het toetsenbord op
te roepen Apple logo (Option (z

)+ Shift + K) te

gebruiken voor commerciële doeleinden.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld.
Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of
typefouten.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, het Apple logo, AppleScript, Final Cut Pro,
FireWire, iMovie, iPod, iTunes, Mac, Mac OS, Macintosh,
QuickDraw en QuickTime zijn handelsmerken van Apple
Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen. Finder en Tiger zijn handelsmerken van
Apple Inc. Apple Store is een dienstmerk van Apple Inc.,
dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere
landen. .Mac is een dienstmerk van Apple Inc.

Intel, Intel Core en Xeon zijn gedeponeerde
handelsmerken van Intel Corp. in de Verenigde Staten
en andere landen.

PowerPC

is een handelsmerk van International

Business Machines Corporation, dat in licentie wordt
gebruikt.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of
productnamen zijn handelsmerken van de
desbetreffende bedrijven. Producten van andere
fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit
betekent niet dat deze producten door Apple worden
aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking
tot de betrouwbaarheid van deze producten.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential
UnPublished Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories,
Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gelijktijdig gepubliceerd in de Verenigde Staten en
Canada. N019-0974/2007-06-11

background image

3

1