QuickTime - Talen voor afzonderlijke sporen instellen

background image

Talen voor afzonderlijke sporen instellen

Als u beschikt over QuickTime Pro, kunt u een film maken met ondersteuning voor
meerdere talen door talen in te stellen voor afzonderlijke sporen. U kunt bijvoorbeeld
een film maken met een afzonderlijk audiospoor voor elke taal. Op basis van de
taalinstellingen op de computer van de gebruiker wordt automatisch het juiste spoor
gekozen.

Talen opgeven

1

Maak verschillende sporen aan of voeg de verschillende sporen samen.

Neem voor elke gewenste taal een gesproken commentaar op of maak tekstsporen die
als ondertitel kunnen worden gebruikt. Bewaar elk afzonderlijk spoor als zelfstandige
film en plaats al deze films in dezelfde map.

2

Verwijder alle sporen die voor de taalversies worden gebruikt uit de oorspronkelijke
film, bewaar de film als zelfstandige film en plaats het bestand in bovengenoemde
map.

3

Open de film en kies 'Venster' > 'Toon filmkenmerken' (Mac) of 'Venster' >
'Filmkenmerken tonen' (Windows).

4

Selecteer een audio- of tekstspoor in het kenmerkenvenster en klik vervolgens op
'Andere instellingen'.

5

Kies de taal voor dit spoor uit het venstermenu 'Taal'.

6

Kies uit het venstermenu 'Alternatief' het spoor dat moet worden gebruikt als een
andere taal is geselecteerd.

7

Bewaar het bestand als zelfstandige film door 'Archief' > 'Bewaar als' (Mac) of 'Bestand'
> 'Opslaan als' (Windows) te kiezen en de optie 'Bewaar als zelfstandige film' (Mac) of
'Opslaan als zelfstandige film' (Windows) te selecteren.

8

Herhaal deze procedure voor andere taalsporen, waarbij u telkens de eerder
geselecteerde taal kiest uit het venstermenu 'Alternatief'.

background image

44

Hoofdstuk 3

Films bewerken en authoring met QuickTime Pro