QuickTime - Åpne og spille av filmer i QuickTime Player

background image

Åpne og spille av filmer i QuickTime Player

Du kan bruke QuickTime Player til å spille av filer som er lagret på datamaskinens
harddisk, på CD- og DVD-plater og på Internett.

Hvis du vil åpne en film som finnes på harddisken eller en CD- eller DVD-plate, kan
du gjøre følgende:
 I Finder (eller Windows Utforsker) dobbeltklikker du på filen eller flytter den til

programsymbolet for QuickTime Player.

 Velg Arkiv (Fil) > Åpne, og velg filen.
 Flytt filen til QuickTime Player-symbolet i Dock (kun Mac OS X).

Hvis du vil åpne en film på Internett, åpner du QuickTime Player, velger Arkiv (Fil) >
Åpne URL og skriver inn URLen (Internett-adressen) til filmfilen.

Når filmen
inneholder lyd,
ser du aktivitet i
equalizeren.

Spillehode

Volum

Start/Pause

Spol framover, gå til slutten

Gå til

begynnelsen,

spol tilbake

Dra her for å endre
størrelse på vinduet.

background image

12

Kapittel 1

Bruke QuickTime Player

QuickTime Player-kontrollene vises på skjermen, og de fungerer på samme måte som
kontrollene du finner på vanlige CD- og DVD-spillere. Bruk kontrollene til å starte eller
pause avspilling, spole fram og tilbake, gå til begynnelsen eller slutten av filmen og til å
justere volumet for QuickTime-filmer. Du kan også bruke kontrollene til å navigere fram
eller tilbake i en film.

Hvis du vil gå til et bestemt punkt i filmen, flytter du spillehodet (den lille, svarte
trekanten) i tidslinjen. Hvis du vil gå framover eller bakover ett bilde om gangen,
klikker du først på den lille, svarte trekanten, og deretter trykker du på høyre eller
venstre piltast på tastaturet.

Enkelte filmer har kapittellister som kan brukes til å gå til bestemte steder i filmen. Hvis
en film har en kapittelliste, vises en lokalmeny mellom tidslinjen og equalizeren.

Du kan flytte håndtaket i nederste høyre hjørne i vinduet for å endre størrelsen på
filmvisningen.