QuickTime - Vise stillbilder

background image

Vise stillbilder

Du kan vise stillbilder i QuickTime Player. Velg Arkiv (Fil) > Åpne fil og marker filen, eller
flytt filen til QuickTime Player-symbolet i Dock (kun Mac OS X).

Mac OS X: Du kan bruke Preview til å konvertere et stillbilde til andre formater
(Preview finnes i Programmer-mappen på harddisken). Du kan også konvertere mange
filtyper ved hjelp av QuickTime Pro. Hvis du vil vite mer, leser du «Konvertere filer til
QuickTime-filmformatet» på side 28.

Windows: Hvis du har QuickTime Pro, kan du importere og eksportere stillbilder i
forskjellige formater og rotere bilder ved hjelp av PictureViewer. Du finner PictureViewer
i QuickTime-mappen på harddisken.