QuickTime - Eksportere 3G-filer

background image

Eksportere 3G-filer

QuickTime Player kan importere og spille av filer for bruk i høyhastighets 3G-
mobilnettverk som gjør det mulig å sende multimediefiler til og fra mobile enheter.
QuickTime støtter standardformatene som brukes i nesten alle 3G-mobilnettverk.

Hvis du vil importere en 3G-fil, velger du Arkiv (Fil) > Åpne fil og velger deretter filen.
Du kan også åpne en 3G-fil ved å flytte den til QuickTime-symbolet i Dock eller ved å
dobbeltklikke på den (kun Mac OS X).

Med QuickTime Pro kan du eksportere video, lyd og tekst til de mange 3G-formatene
QuickTime støtter.

Slik eksporterer du en fil til 3G-formatet:

1

Åpne filmen du vil eksportere i QuickTime Player, og velg Arkiv (Fil) > Eksporter.

2

Velg «Film til 3G» fra lokalmenyen Eksporter.

Klikk på Valg hvis du vil justere innstillinger for filformat, komprimering og
distribusjonsbegrensninger. Hvilke innstillinger du trenger å gjøre, er avhengig av
nettverket du har tenkt å sende filen via og mulighetene til mottakerens telefon.
Følgende deler inneholder mer informasjon om de forskjellige innstillingene.