QuickTime - Innstillinger for eksport av MPEG-4-streamingvideo

background image

Innstillinger for eksport av MPEG-4-streamingvideo

Når du eksporterer en film til MPEG-4-formatet (ved å velge Arkiv (Fil) > Eksporter og
deretter velge «Film til MPEG-4»), får du tilgang til følgende innstillinger ved å klikke
på Valg og deretter på Streaming.

Hvis filen skal distribueres ved hjelp av RTSP-streaming, velger du «Aktiver streaming».

Data som streames må ha en mindre pakkestørrelse. Enkelte nettverk har en
begrensning på pakkestørrelse og pakkevarighet. Hvis du får informasjon om
størrelsesbegrensninger fra nettverksleverandøren, kan du tilpasse pakkestørrelsen
og maksimal pakkevarighet til distribusjonsnettverket. Hvis du ikke har denne
informasjonen, bruker du standardverdiene.

background image

Kapittel 4

Eksportere filer med QuickTime Pro

51