QuickTime - Forberede en film for hurtigstart

background image

Forberede en film for hurtigstart

Med QuickTime Pro kan du klargjøre en film slik at den starter avspillingen fra en
webtjener før filmen er helt lastet ned til harddisken. Slike filmer kalles
«hurtigstartfilmer».

Velg Hurtigstart-innstillingen når du er klar til å legge ut filmen på Internett. Hvis du
gjør andre endringer og arkiverer filmfilen på nytt, kan Hurtigstart-innstillingen bli
deaktivert.

Hvis filmen er i det formatet du vil bruke, kan du forberede filmen til å bli en
hurtigstartfilm ved å velge Arkiv (Fil) > Arkiver som (Lagre som) og deretter velge
«Arkiver (Lagre) som selvstendig film». Hvis filmen ikke er i det formatet du vil bruke,
må du først kode den ved å følge trinnene nedenfor.

Slik konverterer du en film og forbereder den for hurtigstart:

1

I QuickTime Player velger du Arkiv (Fil) > Eksporter.

2

Velg «Film til QuickTime-film» fra lokalmenyen Eksport.

3

Klikk på Valg, og angi innstillinger for video- og lydkomprimering som passer for
avspilling via Internett.

Du finner mer informasjon i «Tilpasse videoeksportinnstillinger» på side 43, «Tilpasse
lydeksportinnstillinger» på side 46 og i opplæringsoppleggene på
www.apple.com/no/quicktime/tools_tips/tutorials/.

4

Kontroller at avkrysningsruten «Forbered for Internett-streaming» er markert, og at
Hurtigstart vises i lokalmenyen.