QuickTime - M

background image

M

markere en del av en film

30

medienøkler

17

MIDI

16

MIME-innstillinger

15

monitorer. Se skjermer
MPEG-4-filer

eksportere

48

50

Multi-pass

53