QuickTime - Sette sammen to QuickTime-filmer til én film

background image

Sette sammen to QuickTime-filmer til én film

Med QuickTime Pro kan du enkelt legge én film til en annen, slik at de til sammen blir
én lang film.

Slik setter du sammen to filmer:

1

I QuickTime Player velger du Rediger > Marker alt for å markere hele den første filmen.

2

Velg Rediger > Kopier, og åpne den andre filmen.

3

Flytt spillehodet til det punktet hvor du vil sette inn filmen (vanligvis helt i begynnelsen
eller slutten), og velg Rediger > Lim inn.

4

Velg Arkiv (Fil) > Arkiver som (Lagre som), og arkiver den nye filmen.

background image

32

Kapittel 3

Redigering og annet arbeid i QuickTime Pro