QuickTime - Öppna nyligen använda filer

background image

Öppna nyligen använda filer

Du öppnar enkelt nyligen använda filer.

Så här öppnar du nyligen använda filer:

m

Välj Arkiv > Öppna senaste > [alternativ]

Om du vill ändra antalet objekt som visas i undermenyn Öppna senaste (i Mac OS X)
väljer du QuickTime Player > Inställningar och klickar på Allmänt. Sedan väljer du ett
alternativ från popupmenyn Antal senaste objekt. I Windows väljer du Redigera >
Inställningar > Player-inställningar.