QuickTime - Öppna och spela upp filmer i en webbläsare

background image

Öppna och spela upp filmer i en webbläsare

Med QuickTime-insticksfilen (ingår i gratisversionen av QuickTime) kan du spela upp de
flesta multimediefiler du hittar på Internet i webbläsaren. På vissa webbplatser spelas
filmer upp automatiskt. På andra webbplatser måste du klicka på en bild av filmen eller
klicka på uppspelningsknappen.

När en film spelas upp på en webbsida så visas vanligtvis reglage för uppspelning,
paus, snabbspolning framåt, tillbakaspolning och volymkontroll.

Om du vill spela upp en film i en webbläsare går du till webbplatsen och följer
instruktionerna där.

Gå direkt till ett kapitel
genom att välja det från
popupmenyn.

Volym

Spela upp/Pausa

Tillbakaspolning, framspolning

QuickTime Pro-meny

Uppspelningshuvudet

background image

Kapitel 1

Använda QuickTime Player

13

I QuickTime Pro kan du spara den hämtade filmfilen på hårddisken (om den som
publicerat filmen tillåter det). Om du vill spara en film från webben klickar du på den
nedåtpekande pilen till höger och väljer ”Spara som QuickTime-film” eller ”Spara som
källa” från QuickTime Pro-menyn. Om filmen är en RTSP-film (Real-Time Streaming
Protocol) sparas den som en liten ”referensfilm” som pekar på den faktiska filmen
på Internet.

Webbplatsen QuickTime har ett antal QuickTime-filmer (inklusive de senaste
smakproven på kommande filmer) som du kan visa i webbläsaren. Gå till
www.apple.com/se/quicktime/.

Justera uppspelningsinställningarna för Internetfilmer

När du tittar på filmer via Internet börjar de spelas upp automatiskt. Om du vill kan du
välja att alltid hämta hela filmen till hårddisken innan den börjar spelas upp, så att du
kan titta på filmen när du känner för det.

Så här hämtar du ner filmer innan de börjar spelas upp (i Mac OS X):

1

Välj QuickTime Player > QuickTime-inställningar och klicka på Webbläsare.

2

Avmarkera ”Spela upp filmer automatiskt”.

Så här hämtar du ner filmer innan de börjar spelas upp (i Windows):

1

Välj Redigera > Inställningar > QuickTime-inställningar.

2

Välj Webbläsare.

3

Avmarkera ”Spela upp filmer automatiskt”.

För att du ska slippa hämta filmer och bilder från en webbplats varje gång du visar
dem kan du ställa in att QuickTime ska spara filerna i ett mellanlagringsutrymme som
kallas för cache. Om du visar en film eller en bild mer än en gång behöver du inte vänta
om den finns i cacheminnet. Du kan ställa in att QuickTime ska spara filmer och bilder
från Internet i cacheminnet genom att markera ”Spara filmer lokalt”. Om du inte har så
mycket ledigt utrymme på hårddisken eller inte vill att filmdata ska sparas lokalt av
säkerhetsskäl bör du inte använda detta alternativ.

Du kan ange hur stort cacheminnet ska vara genom att ändra inställningen Storlek på
cache för filmhämtning. Hur stort cacheutrymmet kan vara beror på hur mycket ledigt
utrymme det finns i datorns skiva. Ett större cache kan innehålla fler (eller större) filer,
men tar upp mer utrymme i datorns skiva.

När QuickTime-cacheminnet fyller allt utrymme som är reserverat för det kommer äldre
objekt att raderas automatiskt när nya läggs till. Om du vill rensa cachen klickar du på
Töm cache med hämtade filer (i Windows väljer du Hämtningscashe i QuickTime-
inställningar och klickar sedan på Töm cache nu). Du kan vilja göra detta av säkerhets-
eller integritetsskäl, eller för att frigöra ledigt utrymme på hårddisken.

background image

14

Kapitel 1

Använda QuickTime Player

QuickTime upptäcker automatiskt hastigheten på din Internetanslutning så att du får
den högsta kvaliteten din anslutning stöder för QuickTime-innehållet. Om filmer som
du ser på via Internet inte spelas upp som de ska kan det eventuellt hjälpa att ändra
anslutningshastigheten.

Om du vill ändra inställningen för anslutningshastighet i Mac OS X öppnar du
QuickTime-inställningar och klickar på Strömning. I Windows öppnar du QuickTime-
inställningar och väljer Anslutningshastighet.

QuickTime försöker spela versioner av filmen som skapats för den anslutningshastighet
du väljer. Om du väljer en överföringskapacitet som är lägre än den du faktiskt har, kan
den film du ser vara mindre i storlek och av lägre kvalitet än vad din anslutning skulle
klara av.

Om du väljer en överföringskapacitet större än vad du faktiskt har, kan uppspelningen i
QuickTime bli hackig eftersom anslutningen tar emot mer data än vad den klarar av.

Fråga din Internetleverantör om du är osäker på vilken anslutningshastighet du har.

Om du ändrar inställningarna för anslutningshastighet och senare vill att QuickTime
automatiskt ska upptäcka anslutningshastigheten igen, väljer du Automatisk från
popupmenyn Strömningshastighet (i Mac OS X).

För att ställa in anslutningshastighen för Internet i Windows, klickar du först på
Redigera > Inställningar > QuickTime-inställningar, och följer sedan anvisningarna ovan.

Instant-On

I QuickTime ingår Instant-On, en teknik som kraftigt minskar bufferttiden när du visar
strömmande video. Instant-On ger en mer omedelbar filmupplevelse. Du kan snabbt
navigera runt i filmer som om de var sparade på hårddisken.

Du måste ha bredbandsanslutning för Instant-On. Prestanda för Instant-On påverkas av
tillgänglig överföringskapacitet, storlek och filmens datahastighet. Vilken kodek som
används är också av betydelse.

Instant-On är aktiverat som förval. Om du får problem med strömmande video kan du
ändra väntetiden (dra i reglaget Spela) eller stänga av Instant-On (öppna QuickTime-
inställningar och klicka på Strömning).

Visa strömmande QuickTime-filer bakom en brandvägg

QuickTime-strömning väljer det bästa protokollet (metoden att kommunicera via
Internet) för dina behov. Normalt används ett protokoll som kallas RTSP (Real-Time
Streaming Protocol) för att ge bästa prestanda för strömmande QuickTime-film. Om
din nätverksanslutning är skyddad av en brandvägg kan det vara bättre att använda
protokollet HTTP istället.

background image

Kapitel 1

Använda QuickTime Player

15

Så här använder du HTTP-strömning (i Mac OS X):

1

Välj QuickTime Player > QuickTime-inställningar i QuickTime Player (eller öppna
Systeminställningar och klicka på QuickTime).

2

Klicka på Avancerat.

3

Välj Anpassad från popupmenyn Transportinställningar.

4

Välj HTTP från popupmenyn Transportprotokoll.

Så här använder du HTTP-strömning (i Windows):

1

I QuickTime Player väljer du Redigera > Inställningar > QuickTime-Inställningar.

2

Välj Avancerat.

3

Välj Anpassad från popupmenyn Transportinställningar.

4

Välj HTTP från popupmenyn Transportprotokoll.

Om QuickTime kan ställa in sig efter din brandvägg kommer du nu att kunna titta på
strömmande QuickTime-filmer. Om du fortfarande har problem kontaktar du nätverks-
administratören eller läser informationen på webbplatsen för Apple QuickTime
(www.apple.com/se/quicktime/).

Ställa in att QuickTime ska hantera fler eller färre filtyper (MIME-inställningar)

När filer hämtas via Internet får varje fil en MIME-typ som anger vilken sorts fil det är.
Din webbläsare håller reda på vilket insticksprogram som ska användas till att visa
vilken sorts fil.

QuickTime kan visa en stor mängd olika filtyper. Du kan redigera MIME-inställningarna
så att QuickTime ska ta hand om fler eller färre filtyper. Om du redigerar listan kan du
återgå till den förvalda listan genom att följa anvisningarna nedan och klicka på
Använd förval.

För att redigera MIME-inställningar i Mac OS X, klickar du först på du QuickTime-
inställningar och sedan på Avancerat. I Windows väljer du Redigera > Inställningar >
QuickTime-inställningar och därefter Webbläsare och klickar på MIME-inställningar.