QuickTime - Hitta filmer snabbt med QuickTime-bokmärken

background image

Hitta filmer snabbt med QuickTime-bokmärken

Du kan enkelt hitta och öppna filmer genom att skapa länkar till dem i fönstret
Bokmärken. Om du vill visa listan med bokmärken väljer du Fönster > Bokmärken
> Visa bokmärken.

Så här lägger du till en film i listan med bokmärken:

1

Öppna filmen i QuickTime Player.

2

Välj Fönster > Bokmärken > Lägg till film som bokmärke.

Du kan även dra en fil till listan i fönstret Bokmärken.

Om du vill ändra ordning på filmerna i listan drar du dem. Om du vill ta bort ett objekt
från listan drar du objektet till papperskorgen, eller markerar det och trycker på
backstegstangenten. (I Windows, gör du likadant.) Filen raderas inte från hårddisken
(eller det ställe där den har sparats) när du tar bort ett objekt från fönstret Bokmärken.