QuickTime - Visa QTVR-filmer (QuickTime Virtual Reality)

background image

Visa QTVR-filmer (QuickTime Virtual Reality)

QTVR-filmer visar tredimensionella platser (panoramor) och objekt som användaren
kan interagera med. Med ett QTVR-panorama är det som om du står inuti scenen och
du kan se dig omkring 360 grader åt alla håll. I en QTVR-objektfilm kan du rotera
objektet i alla riktningar.

Om du vill panorera genom en QTVR-film drar du markören genom scenen. Om du
vill zooma in eller ut klickar du på knapparna med + eller -. (Om knapparna inte syns
zoomar du in genom att trycka på skifttangenten, eller zoomar ut genom att trycka
på kontrolltangenten.)

background image

16

Kapitel 1

Använda QuickTime Player

En del QTVR-filmer innehåller bildfokuspunkter som låter dig hoppa från en scen (eller
nod) till en annan. När du rör musen över en bildfokuspunkt ändras markören till en pil.
Om du vill se alla ställen där du kan hoppa från en nod i en scen till en annan klickar du
på knappen Visa aktiva områden (en pil med ett frågetecken i). En genomskinlig blå
ram visar om några bildfokuspunkter finns inom det synliga området av VR-filmen. (Om
det inte finns några bildfokuspunkter händer ingenting när du klickar på knappen.)
Klicka på en bildfokuspunkt om du vill hoppa till en ny scen.

Om du vill gå stegvis bakåt, en scen i taget, klickar du på Tillbaka-knappen. (Tillbaka-
knappen visas bara i QTVR-filmfönster, inte i alla QuickTime-filmfönster.)