QuickTime - Styra uppspelning

background image

Styra uppspelning

Du kan ändra uppspelningsalternativ som balans, uppspelningshastighet,
visningsstorlek och om QuickTime Player-fönstret ska visas. Du kan också
optimera uppspelningen på vissa datorer.