QuickTime - Ändra filmstorlek för uppspelningen

background image

Ändra filmstorlek för uppspelningen

QuickTime Player innehåller flera alternativ för att ändra storlek på filmuppspelning.

Om du vill ändra uppspelningsstorleken på en film väljer du Visa > [en storlek], eller drar
storleksreglaget i fönstrets nedre högra hörn. Om du vill dra ut filmen i någon riktning
håller du ned skifttangenten när du drar (om du håller ned skifttangenten när du drar
bevaras inte proportionerna).

Återställ förvald storlek och proportioner på filmen genom att trycka på kommando-1
(i Windows, trycker du Alt-1).

Du kan även visa film i helskärmsläge med olika storleksalternativ tillgängliga under
uppspelningen. Läs mer om detta i avsnittet ”Visa filmer i helskärm” på sidan 19.