QuickTime - Ändra inställningar för uppspelning

background image

Ändra inställningar för uppspelning

Du kan ändra inställningarna för uppspelning genom att välja QuickTime Player >
Inställningar. Följande alternativ finns:
 Öppna filmer i nya fönster: Markera om du vill att filmer ska öppnas i nya fönster;

avmarkera om du vill att den film som visas ska ersättas av den nya.

 Spela filmer från början när de öppnas: Markera om alla filmer ska börja

spelas upp när de öppnas; avmarkera om filmen ska starta när du klickar på
uppspelningsknappen.

background image

Kapitel 1

Använda QuickTime Player

19

 Använd videoinställningar för hög kvalitet om sådana finns: När det här

alternativ är markerat ser videon bättre ut och visas jämnare, men det kräver
mer processorkapacitet.

 Spela bara den aktiva filmens ljud: Markera om endast ett QuickTime Player-

fönsters ljud ska spelas (det aktiva fönstrets); avmarkera om ljudet från alla filmer
ska spelas samtidigt.

 Spela ljud i bakgrunden: Markera om ljud ska spelas även när QuickTime inte är det

aktiva programmet; avmarkera om ljudet ska stängas av när QuickTime inte är det
aktiva programmet.

 Visa equalizer: Markera eller avmarkera om du vill visa eller gömma equalizern

(som visar om det finns ljud) i QuickTime Player-fönstret.

 Visa innehållsguide automatiskt: Markera om du vill visa den senaste

informationen om innehållet när QuickTime Player öppnas (om du inte
öppnar en särskild filmfil).

 Pausa filmer före användarbyte: Markera om du vill pausa en film automatiskt när

du använder snabbt användarbyte för att låta någon annan använda din dator.

 Göm markeringsindikatorer för tom markering: Välj detta alternativ om du inte

vill att markeringsmarkörerna ska visas när inga bildrutor är markerade.

 Visa dold textning om sådan finns: Markera om du vill att dold text ska visas i de

fall filmens skapare har försett filmen med dold textning.

I QuickTime Pro finns ytterligare funktioner. Vill du har mer information om dem, se
”Hämta QuickTime Pro” på sidan 23.