QuickTime - Hindra användare från att ändra QuickTime-inställningar

background image

Hindra användare från att ändra QuickTime-inställningar

Om du använder en dator på en allmän plats (till exempel i en informationsterminal)
kan du hindra att användarna ändrar QuickTime-inställningarna eller sparar ner filmer
från Internet.

Så här ställer du in QuickTime för användning på en offentlig dator (i Mac OS X):

1

Öppna Systeminställningar. Klicka först på QuickTime och sedan på Avancerat.

2

Välj ”Aktivera kioskläge”.

Så här ställer du in QuickTime för användning på en offentlig dator (i Windows):

1

Välj Redigera > Inställningar > QuickTime-inställningar.

2

Välj Plugin-fil i webbläsare.

3

Välj ”Aktivera kioskläge”.