QuickTime - Justera inställningar av ljud och video

background image

Justera inställningar av ljud och video

Du kan justera höger/vänsterbalansen och nivåerna på volymen, basen och diskanten
för alla QuickTime-filmer som har ett ljudspår. Du kan också ange uppspelningsalternativ,
till exempel hastighet och uppspelningsfrekvens (stegning och sökning).

Så här ställer du in ljud- och bildreglagen:

1

Välj Fönster > Visa ljud/bildreglage.

2

Justera inställningen genom att dra reglaget.

Andra uppspelningsalternativ (till exempel för uppspelning av flera filmer samtidigt,
eller för uppspelning av en film medan du använder ett annat program) finns i
QuickTime Player-inställningarna. Du öppnar QuickTime Player-inställningarna
(i Mac OS X) genom att välja QuickTime Player > Inställningar. I Windows väljer
du Redigera > Inställningar > Player-inställningar. Läs mer om detta i avsnittet
”Ändra inställningar för uppspelning.”