QuickTime - Visa filmer i helskärm

background image

Visa filmer i helskärm

Du kan ställa in skärmen så att bara filmen visas, och inte QuickTime Player-fönstret,
skrivbordet eller andra fönster.Det kallas ”helskärmsläge”. (Du kan också ställa in en
film så att den spelas upp i till exempel halva eller dubbla storleken, eller någon
annan storlek.)

Gör något av följande om du vill spela upp en film i helskärmsläge:
 Välj Visa > Helskärm.
 Välj Visa > Presentera film, välj Helskärm och klicka på Spela upp.

Tryck på Esc-tangenten om du vill avsluta helskärmsläget. Om du vill ändra sättet på
vilket bilden anpassas till skärmen, om du till exempel vill att den ska sträckas ut till
brevlådeformat, så drar du pekaren till skärmen överkant så att menyalternativen för
QuickTime Player visas och väljer ett alternativ från menyn Innehåll. Följande extra
alternativ finns tillgängliga i helskärmsläget:

 Anpassa till skärm: Innehållet skalas om så att det fyller så mycket av bildskärmen

som möjligt utan att filen beskärs eller proportionerna påverkas.

background image

20

Kapitel 1

Använda QuickTime Player

 Zooma: Innehållet skalas om och beskärs så att det fyller ut skärmen helt och hållet i

minst en dimension.Detta kan ta bort sorgkanterna högst upp (brevlådeformat) eller
på sidan, men kan komma att dölja eller ändra innehållets proportioner.

 Panorama: Innehållet skalas om för att passa bildskärmen och de yttre horisontella

kanterna dras ihop för att undvika att bilden beskärs.

Du kan också ange alternativ för alla filmer som spelas upp i helskärmsläge (eller
någon annan storlek. Till exempel kan du dölja filmreglagen, eller ändra hur länge
de visas innan de döljs. Om du vill ställa in de här alternativen i Mac OS X väljer du
QuickTime Player > Inställningar och klickar på Helskärm. Om du vill ställa in de här
alternativen i Windows väljer du Redigera > Inställningar > Player-inställningar och
klickar på Helskärm.

Obs! Så länge ”Visa helskärmsreglage” är markerat i QuickTime Player-inställningar kan
du visa gömda reglage genom att flytta pekaren.