QuickTime - Anpassa inställningar för export

background image

Anpassa inställningar för export

Du får största möjliga kontroll vid komprimering och export av mediefiler om du
använder exportalternativen i QuickTime Pro.

När det gäller komprimering och export av video finns det i QuickTime Pro tre
kategorier av anpassningsbara inställningar: videoinställningar, filter (kallas också
specialeffekter) och bildstorlek. I QuickTime Pro finns det också många alternativ
för anpassning av inställningarna för ljudkomprimering.

Följande avsnitt innehåller information om vilka alternativ du kan välja när du
exporterar och komprimerar filmer.