QuickTime - Exportera 3G-filer

background image

Exportera 3G-filer

QuickTime Player kan importera och spela upp filer som kan användas i 3G-nätverk,
d.v.s. mobila höghastighetsnätverk med vars hjälp multimediefiler kan skickas mellan
mobila enheter. QuickTime stöder standarder för nästan alla typer av 3G-mobilnät.

Om du vill importera en 3G-fil väljer du Arkiv > Öppna fil och väljer filen. Du kan också
öppna en 3G-fil i QuickTime genom att dra den till QuickTime-symbolen i Dock eller
genom att dubbelklicka på filen (endast Mac OS X).

Med QuickTime Pro kan du exportera video, ljud och text till något av de många
3G-format som QuickTime stöder.

Så här exporterar du en fil till 3G-format:

1

Öppna den film du vill exportera i QuickTime Player och välj sedan Arkiv > Exportera.

background image

Kapitel 4

Exportera filer med QuickTime Pro

51

2

Välj ”Film till 3G” från popupmenyn Exportera.

Om du vill göra inställningar för sådant som filformat, komprimering och begräns-
ningar av spridningen klickar du på Alternativ. Vilka alternativ du ska välja beror på
vilket mobilt nätverk du skickar filen över, och vilka funktioner mottagarens telefon
har. Följande avsnitt beskriver alternativen mer detaljerat.