QuickTime - Alternativ för videoexport till 3G

background image

Alternativ för videoexport till 3G

 Videoformat: Om källfilmen endast har ett videospår och det redan är komprimerat

kan du välja ”Passera” (så att videomaterialet inte komprimeras igen).

 Datahastighet: Ju fler kilobit per sekund (kbit/s) desto bättre filmkvalitet.

Uppspelningen blir bäst om du väljer en datahastighet som inte är högre än
den tillgängliga bandbredden.

background image

52

Kapitel 4

Exportera filer med QuickTime Pro

 Optimerad för: Om du väljer H.264 i popupmenyn Videoformat måste du välja

leveransmetod i popupmenyn ”Optimerad för”. Den här inställningen anger för
kodeken hur mycket datahastigheten kan variera över och under den datahastighet
som du väljer.

 Bildstorlek: Om du skickar filen till en mobiltelefon bör du välja en standardstorlek.

Aktuell storlek ger samma storlek som på källmaterialet, och den resulterande filen
kanske inte kan spelas upp på en mobiltelefon. Om du vill välja en storlek som inte
visas i popupmenyn väljer du Anpassad.

 Bevara proportioner med: Om du ändrar bildstorleken kan du använda det här

alternativet för att ange ett alternativ om filmen skulle behöva skalas om till de nya
måtten. Brevlåda skalar källan proportionerligt för att passa i den rena bildöppningen
och lägger till svarta fält runt bilden om det behövs. Beskär centrerar, skalar och
putsar för att passa i den rena bildytan. Passa in inom dimensioner anpassar till
målstorleken genom att anpassa till den längsta sidan och skala om det behövs.

 Bildfrekvens: Vanligtvis ser videon bättre ut om du väljer en siffra som är exakt

delbar med källans bildrutor per sekund. Om till exempel källan har samlats in med
30 bildrutor/s väljer du en bildfrekvens på 10 eller 15. Välj inte hastigheter som är
högre än källmaterialet.

 Nyckelruta: Ju oftare du anger en referensbild (lägre siffra), desto bättre

videokvalitet får du och desto större blir filen.

De här extra alternativen blir tillgängliga när du klickar på Videoalternativ:
 Synka om markörer: Lägger till omsynkningsmarkörer i bildrutorna, vilket hjälper till

att ta igen paketförluster vid strömning.

 Kodningsläge: Med H.264-video kan du öka hastigheten på

komprimeringsprocessen (till exempel för förhandsvisning) genom att välja
”Snabbare kodning (enpass)”. Med det förvalda alternativet ”Bästa kvalitet (flerpass)”
avgör kodeken hur många pass som behövs för att komprimera data och få den
bästa kvaliteten.