QuickTime - Avancerade alternativ för 3G

background image

Avancerade alternativ för 3G

När du exporterar en film till 3G-format (genom att välja Arkiv > Exportera och sedan
”Film till G3”), får du följande alternativ genom att först klicka på Alternativ och sedan
på Avancerat.

Om filen är i Mobile MP4- eller EZmovie-format, kan du begränsa spridningen så att
filen inte kan skickas eller kopieras någon annanstans när den finns på en telefon. Du
kan ange hur många gånger filen kan spelas upp på telefonen när den har hämtats,
eller ställa in att filen ska gå ut efter ett antal dagar eller ett visst datum.

”Fragmentera film” gör att filmen hämtas i småbitar via HTTP så att uppspelningen
kan starta snabbare och så att större filer kan spelas upp på mobiltelefonen (bara
fragmentet och inte hela filmen måste få plats i telefonen).

background image

54

Bilaga