QuickTime - Strömningsalternativ för 3G

background image

Strömningsalternativ för 3G

När du exporterar en film till 3G-format (genom att välja Arkiv > Exportera och sedan
”Film till G3”), får du följande alternativ genom att först klicka på Alternativ och sedan
på Strömning.

Om du vill skapa en fil för RTSP-strömning till QuickTime Player, markerar du ”Aktivera
strömning”. Alternativet skapar ett styrspår (de anvisningar som krävs för att en film ska
kunna strömmas).

”Optimera för server” hjälper servern att bearbeta filen snabbare, men ökar filstorleken.