QuickTime - Textalternativ för 3G

background image

Textalternativ för 3G

När du exporterar en film till 3G-format (genom att välja Arkiv > Exportera och sedan
”Film till G3”), får du följande alternativ genom att först klicka på Alternativ och sedan
på Text.

De här alternativen finns tillgängliga om filmen har ett textspår (för- och eftertexter,
undertexter osv).

En del mobiltelefoner kan inte spela upp text i filmer. Om du vill att filmen bara
ska kunna spelas upp om den mottagande enheten kan visa text, väljer du ”Kräv
textfunktion för mobiltelefonen”. Avmarkera kryssrutan om du vill att ljud och bild
ska kunna spelas upp även om texten inte kan visas på enheten.