QuickTime - Exportera filer med förinställningar

background image

Exportera filer med förinställningar

QuickTime Pro har många olika inställningar och alternativ för att komprimera video
och ljud under exporten. Det finns också förinställningar för export som förenklar
komprimeringen och exporten. Varje filformat har olika förinställningar.

Så här exporterar du en film med förinställningar:

1

Öppna filmen du vill exportera i QuickTime Player.

2

Välj Arkiv > Exportera.

3

Välj ett filformat från popupmenyn Exportera.

4

Välj den förinställning som passar dina behov bäst från popupmenyn Använd.

Om du till exempel vill exportera en film för användning med en iPod som kan
visa video väljer du Film till iPod. Om du vill exportera en film som är optimerad för
Apple TV väljer du Film till Apple TV.

5

Välj ett filnamn och en plats, och klicka på Spara.

Obs! Om du vill använda samma inställning som förra gången du exporterade väljer
du Senaste inställning från popupmenyn Använd.