QuickTime - Förbereda filmer som ska skickas via Internet

background image

Förbereda filmer som ska skickas via Internet

Med QuickTime Pro kan du skapa filmer så att de kan levereras över Internet. Du kan
leverera en film över Internet på två sätt:
 Med HTTP-hämtning hämtas filmen till klientens hårddisk. Snabbstart är en

QuickTime-funktion som gör att användare kan titta eller lyssna på media medan
de hämtas (långt innan hela filmen har hämtats) från en standardwebbserver till
deras hårddiskar. Snabbstart fungerar bra för korta filmer med begränsad filstorlek.
Den ger bra uppspelning oavsett användarens kapacitet på anslutningen till Internet,
även om de som har anslutningar med lägre kapacitet får vänta längre innan
uppspelningen börjar.

 Strömning i realtid med QuickTime Streaming Server (QTSS) levererar media i

realtid över Internet, från modemtakt till bredband. Inga filer hämtas någonsin till
användarnas hårddiskar. Media spelas upp, men lagras inte, av klientprogrammet
när de levereras. Du bör välja realtidsströmning i stället för Snabbstart för webb-
sändningar av live-händelser i realtid, leverans av långa videofilmer, Internetradio
eller TV-kanaler dygnet runt samt i andra fall när du inte vill att filer ska sparas på
användarnas hårddiskar. QTSS använder RTSP-protokollet.

background image

Kapitel 4

Exportera filer med QuickTime Pro

47