QuickTime - Förbereda en film för strömning i realtid

background image

Förbereda en film för strömning i realtid

Med QuickTime Pro kan du ställa in en film så att den strömmas över Internet. Det gör
du genom att komprimera filmen så att datahastigheten anpassas till den bandbredd
som användarna kommer att ansluta med.

Formatet Ström med styrtips ska användas med QuickTime Streaming Server och
Darwin Streaming Server. När du väljer Ström med styrtips kommer styrspår
(information som behövs för att strömma filmen) att läggas till. Om filmen redan har
önskat format kan du förbereda den för strömning genom att välja Arkiv > Exportera
och sedan välja ”Film till film med styrtips”. Om du vill ändra filmens format följer du
anvisningarna nedan.

Så här ställer du in en film för Internetströmning:

1

I QuickTime Player väljer du Arkiv > Exportera.

2

Välj sedan ”Film till QuickTime-film” från popupmenyn Exportera.

3

Välj ett alternativ från popupmenyn Använd.

4

Klicka på knappen Alternativ och markera kryssrutan ”Förberedd för Internetströmning”.

5

Välj Ström med styrtips från popupmenyn.

background image

48

Kapitel 4

Exportera filer med QuickTime Pro

Ska du strömma en QuickTime-film med QuickTime Streaming Server måste du
använda bild- och ljudkompressorer som är optimerade för webben när du kompri-
merar filmen. Alla QuickTime-kompressorer är kompatibla med QuickTime Streaming
Server, men de kompressorer som listas här är optimerade för bra prestanda och
kvalitet när filmer skickas via Internet. En fullständig lista med kompressorer som
kan hanteras av QuickTime finns under Produkter på QuickTimes webbplats
(www.apple.com/se/quicktime/products/).

 Videokompressorer: H.264, MPEG-4, Sorenson Video (alla versioner), H.263, H.261
 Ljudkompressorer: AAC, QUALCOMM PureVoice, AMR, QDesign

Mer information om hur du förbereder en film för strömning hittar du på adressen
http://www.apple.com/se/quicktime/tools_tips/tutorials/.