QuickTime - Ändra bildstorlek

background image

Ändra bildstorlek

Med QuickTime Pro kan du ändra storleken på en films videobild. Om t.ex. filmen ska
visas på en liten skärm (som en mobiltelefon) kan du ändra dimensionerna på filmen så
att de passar målenheten. Du kan experimentera genom att göra filmen mindre för en
viss datahastighet och se om du får bättre kodningsresultat.

Så här ändrar du storlek på en films videobild:

1

Välj Arkiv > Exportera.

2

Välj ett filformat från popupmenyn Exportera.

3

Klicka på knappen Alternativ.

4

I området Video i dialogrutan Filminställningar klickar du på Storlek och väljer
ett alternativ:

 Nuvarande storlek: Det här alternativet (förval) behåller den ursprungliga filmens

bildstorlek i den exporterade filmen.

 Anpassad storlek: När du väljer det här alternativet kan du ange (i bildpunkter) höjd

och bredd för den exporterade filmens bildstorlek. Resultatet blir bäst om du väljer
dimensioner som är mindre än källfilmen, och låter höjd-bredd-förhållandet vara
detsamma som i källfilmen (så att objekten inte verkar förvrängda).

background image

46

Kapitel 4

Exportera filer med QuickTime Pro